Joukkue

Jylkkä Joel
Järvikuona Tuukka
Kant Kristian
Kopakkala Kimi
Korjonen Eetu
Ojala Veeti
Pisilä Eino
Rauhala Ville
Ruostetsaari Jonne
Salmela Samuel
Tiinanen Kasperi
Utriainen Riku
Vähäkangas Atte
Väyrynen Thomas

Toimihenkilöt